Zápis do dodatku stálého seznamu voličů (pro cizince členských zemí EU)

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů (pro cizince členských zemí EU)

 

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů – pro cizince EU, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt v ČR na území MČ Praha-Petrovice.

Pro provedení zápisu je potřeba vyplnit formulář, dostavit se s ním a spolu s potvrzením o pobytu, a to osobně na ÚMČ Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10, v úředních hodinách na oddělení občanskosprávní.