Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů v platném znění, vydává Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Oznámení je níže ke stažení ve formátu PDF.