Hlasování do přenosné volební schránky

Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navštívili členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.

Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na Občanskosprávním oddělení ÚMČ Praha-Petrovice, tel: 267 900 942. Ve dnech voleb lze tento požadavek nahlásit i přímo příslušné okrskové volební komisi na tel: 267 900 932.