Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. a zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, vydává Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky.

Oznámení je níže ke stažení ve formátu PDF.