Vážení občané,

v rámci projednání 2. - 6. fáze 3. etapy uzavírky a objížďky komunikace Přátelství zveřejňujeme následující informace:

Práce se díky bezkonfliktnímu průběhu prací daří zhotoviteli realizovat s několikatýdenním předstihem oproti plánovaným předpokladům. K 18. červnu tak bude ukončena rekonstrukce úseku Málkovská – Pánkova.

V návaznosti na 1. fázi 3. etapy (25.5. – 18.6.2017) se začnou opravovat další části komunikace v úseku Pánkova/K poště – K Říčanům a spolu s nimi od 5. fáze i severní část vozovky v úseku K Říčanům – kruhový objezd K Netlukám. To si vyžádá postupné uzavírky navazujících ulic Pánkova, spojky Kolovraty-Královice, K Říčanům a K poště, zjednosměrnění komunikací včetně vyznačení objízdných tras a umístění semaforů pro kyvadlové řízení provozu v úseku Pánkova/K poště – K Říčanům (viz přiložené mapky 2.-6. fáze).

Termíny pro 2.-6. fázi 3. etapy jsou následující:

· 3. etapa, 2. fáze – 19.6. - 4.7.2017

· 3. etapa, 3. fáze – 5.7. - 21.7.2017

· 3. etapa, 4. fáze – 22.7. - 23.7.2017

· 3. etapa, 5. fáze – 24.7. - 11.8.2017

· 3. etapa, 6. fáze – 12.8. - 13.8.2017

Tranzitní nákladní doprava ve směru z Prahy bude stejně jako v předchozích dvou etapách ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1 (viz mapa ŠDV_A). Řidiči mohou využít i alternativní trasu na D1: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem (viz mapa ŠDV_B).

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy rovněž zůstává stejná, tj. bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1.

Autobusové linky 227 a 906 budou ve 2. fázi 3. etapy ve směru do Nedvězí vedeny z Kolovrat odklonem přes Říčany (Mírová – K Říčanům – Kolovratská – Říčanská – Únorová); ve směru na Háje ulicí Málkovská na ulici Přátelství. Další změny v provozu městských a příměstských linek BUS PID budou v návaznosti na omezení v jednotlivých fázích 3. etapy postupně DPP a Ropidem zveřejňovány.

Rozhodnutí o povolení 2.-6. fáze 3. etapy uzavírky a nařízení objížďky vydá v nejbližších dnech zdejší odbor dopravních agend MHMP. Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu k dopravnímu značení na území Hl. m. Prahy vydá rovněž MHMP ODA a bude zveřejněno na úřední desce MHMP včetně odkazů na situace DIO a ŠDV.

Ing. Filip Kolerus, specialista silničního správního úřadu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravních agend

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 399

filip.kolerus@praha.eu

www.praha.eu