Občanskosprávní odbor žádá majitele psů, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazený celý poplatek za svého psa za rok 2018.

Poplatek lze platit bankovním převodem, nebo na poště na složenku typu A nebo osobně na občanskosprávním odboru.
Vždy je velice důležité uvádět Váš variabilní symbol, který je desetimístný a začíná 13 411 00 XXX. 
Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000717369/0800.
 
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
 
V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na Kristýnu Benešovou, občanskosprávní odbor ÚMČ Praha – Petrovice, tel. 267 900 942 nebo e-mailem: benesova@prahapetrovice.cz.