Karanténa a svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy do 24.3.2020

Vážení občané,

v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovoluji informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24.3.2020 následovně:

1.  Svoz směsného odpaduprobíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

2.  Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

3.  Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného svora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů.

V případě, že bude provoz sběrného dvora v omezeném režimu zachován, žádám o zpětnou vazbu ze strany provozovatele, abychom aktuální informaci zveřejnili na Portále ŽP,

4.  Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

5.  Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24.3.2020.

6  Svoz nebezpečného odpadu:

    a)  Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do 24.3.2020,

    b)  Mobilní sběr NOslužba dočasně přerušena do 24.3.2020,

    c)  Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému městaprobíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).

Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 004 229.

Zdroj informací: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor ochrany prostředí, Oddělení odpadů.