Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR byla navržena změna systému provádění komplexní údržby komunikací, a to následujícím způsobem: v rámci jednotlivých bloků čištění nebude rozmisťováno přenosné dopravní značení o dočasném zákazu zastavení (IZ 8a, IZ 8b a B28). Absence přenosného dopravního značení neumožní realizovat technické úkony (nadzvednutí vozů z důvodů čištění atp.). Ušetřené finanční prostředky za neumístěné přenosné dopravní značení budou využity na posílení ručních pracovníků na úklid vozovek, z důvodů menší přístupnosti vozovek strojními mechanizmy, dále na strojní metení a splach chodníků, ruční douklizení chodníků, popřípadě i na dezinfekci vybraných objektů a lokalit. Tato změna systému by byla prováděná od začátku Blokového čištění, tj. dle platného harmonogramu od soboty 4. 4. 2020 až do odvolání.

Termíny čištění komunikací v Praze-Petrovicích:

15. 4. 2020 od 8 do 15 hod.

komunikace: Edisonova (Bellova – Milánská), Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova; čištění jen ručně), Frostova + parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova (bez části kom.)

16. 4. 2020 od 7 do 14 hod.

komunikace: Archimédova (Novopetrovická – Ohmova), Bellova, Dopplerova (část kom. od ul. Bellova), Galileova (Morseova – Galvaniho), Galvaniho vč. zálivů, Janovská (Rezlerova – Hornoměcholupská), Lessnerova + parkoviště, Morseova (Milánská – Galileova), NN 1818 (část - parkoviště u ul. Janovská), NN 1819 (část – parkoviště u ul. Janovská), NN 1821 (část), NN 1822 (část parkoviště u ul. Janovská), NN 1823 (část – parkoviště u ul. Janovská), Ohmova (Galvaniho – Archimédova vč. zálivů), Rezlerova vč. parkovišť