Od 14.4.2020 budou opětovně zahájeny služby VOK a informace o nových stanovištích sběrných nádob na jedlé tuky a oleje.

Vážení občané,

od 14. 4. 2020 budou opětovně zahájeny dle harmonogramu pro rok 2020 služby:

-   přistavování VOK na objemný odpad,

-   přistavování VOK na bioodpad,

-   mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu.

Dále Vás informujeme, že se na třech vytipovaných stanovištích objeví  v nejbližší době nová sběrná nádoba na jedlé tuky a oleje. Jedná se o zelené plastové  kontejnery o objemu 240 L. Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví s oleji, či jiných obalů z PVC.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!

Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!

Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Svoz olejů by měl standardně probíhat ve frekvenci 1x měsíčně, v případě potřeby častějšího svozu či jiných požadavků nás kontaktujte na tel 274 860 731.

 

Číslo stanoviště

Název stanoviště

 

1

2015/023

Rezlerova 278

 

2

2015/012

Frostova 341

 

3

2015/002

Galvaniho 221

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!

Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.