Oznámení o přerušení dodávky vody 23. 6. - 24. 6. 2020

Pražské vodovody a kanalizace onamují, že v souladu s § 9 odst. 6 písm. a)  zákona č 274/2001 Sb.

z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu: 

od úterý 23. 6.2020 8:00 hod - do středy 24.6.2020 3:00 hod

přenušena dodávka vody v oblasti PRAHA PETROVlCE v uIicích:
Archimédova; Bellova; Celsiova; Dopplerova; Edisonova; Faradayova; Frostova; Galileova; Galvaniho; Jakobiho; Kurčatovova; Lebeděvova; Lessnerova; Morseova; Ohmova; Rezlerova; Voltova; Wattova;

Náhradní zásobování:
Bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, mĺstní, dopravní a klimatické podmínky.
V této souvislosti vyzývá společnost PraŽské vodovody a kanalizace, a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou
vodou i pro užitkové účely. Případné další informace podává nepřetržitě zákaznická linka, tel. 840 111 112.
Omlouváme se Vám za způsobené problémy v zásobování vodou. Żádame Vás laskavě o sdělení výše uvedené
skutečnosti všem dalším nájemcům a provozovatelům objektu, do něhož je dodávána voda na základě smlouvy,
uzavřené s vlastníkem nemovitosti. V průběhu vypouštění, napouštěnĺ a následující den po obnovení dodávky vody
lze předpokládat v někteých objektech snížení tlaku a možný zákal vody.

POZOR: V průběhu prací můże dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.