Nabídka pro rodiče, kterých se týká nařízení Primátora HMP podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Vážení petrovičtí rodiče,

máme možnost zprostředkovat bezplatné dovážení dětí do školského zařízení pro ty z vás, kterých se týká nařízení Primátora HMP, neboli pro vás, kteří patříte do skupiny zaměstnanců:

- bezpečnostních sborů obecní policie

- poskytovatelů zdravotních služeb

- orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanců uvedených v § 115 odst.1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve mění pozdějších předpisů

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

- příslušníci ozbrojených sil

- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

Kdo máte o tuto službu zájem, zavolejte na MČ Praha-Petrovice na tel. číslo  274 860 731 nebo na tel. 730 179 289.