Zrušení provozu školních linek a spojů, rekreačních a nočních vlaků PID

V návaznosti na pokračující pokles počtu cestujících z důvodu aktuálně vyhlášeních mimořádných opatření vládou ČR, uzavření škol a doporučení hygieniků na omezení pohybu obyvatelstva kromě nezbytných aktivit, rozhodla Praha ve spolupráci se Středočeským krajem o dalších opatřeních ve veřejné dopravě, týkajících se školních autobusů, nočních vlaků a také některých víkendových rekreačních vlaků, jejichž primárním cílem nejsou nezbytně nutné cesty do a ze zaměstnání či k lékaři nebo na nákup. Od úterý 13. října 2020 platí povinnost ochrany nosu a úst nejen v dopravních prostředcích, ale také v prostoru zastávek povrchové dopravy, na nástupištích a v přístřešcích.

Vzhledem k zavedení distanční výuky také na základních školách jsou od středy 14. října 2020 dočasně zrušeny všechny školních linky v Praze (linky číslo 251 až 275).

Dále od pondělí 19. října 2020 nepojedou školní spoje na příměstských autobusových linkách PID, které jsou v jízdním řádu vyznačeny příslušnými poznámkami – jedná se zpravidla o spoje, které neměly být v provozu také 29. a 30. 10. 2020. Toto opatření platí po dobu zavřených základních škol.

S ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR a protiepidemiologická doporučení hygieniků dojde po dohodě se Středočeským krajem také k předčasnému ukončení provozu sezonních rekreačních vlaků PID od soboty 17. 10. 2020. Jedná se konkrétně o tyto linky dopravců České dráhy a KŽC Doprava:

  • Cyklohráček (Praha – Slaný/Zlonice)
  • Cyklo Brdy (Praha – Blatná)
  • Český ráj (Praha – Jičín – Turnov)
  • vlaky do Středního Posázaví (Praha – Čerčany – Zruč), s čímž souvisí i ukončení provozu vlaků v režimu rekreační léto na trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš.
  • Kokořínský rychlík (Praha – Mšeno)
  • Bezdězský rychlík (Praha – Bezděz)
  • Rakovnický rychlík (Praha – Beroun – Rakovník)
  • Posázavský motoráček (Praha – Vrané – Čerčany).

Dočasně zrušen bude také víkendový noční rozjezd vlaků ve 2:30 z Prahy do Středočeského kraje již od noci z pátku 16. 10. na sobotu 17. 10. 2020 včetně vlaků v opačném směru s příjezdem do Prahy před 2:30. Konkrétně jde o linky S1–S9 a S22.

Od 19. 10. 2020 dochází také k mírným omezením na vybraných vlakových linkách R a S.

Podrobné informace o aktuálních omezeních najdete zde: https://pid.cz/vyluky/omezeni-provozu-koronavirus-podzim/ a https://pid.cz/vyluky/hygienicka-opatreni-podzim/

Praha dočasně ukončí provoz vybraných autobusových linek ve 22:00

Vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzového stavu, uzavření restaurací a barů již ve 20:00, zrušení všech kulturních i sportovních akcí a z toho vyplývajícímu poklesu poptávky i vytíženosti večerních spojů po 20:00 v průměru o téměř 60 % Hlavní město Praha, organizátor Pražské integrované dopravy společnost ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od této soboty 17. 10. 2020 dočasně ukončí provoz na 35 vybraných autobusových linkách již ve 22:00.

Vytíženost všech linek pražské MHD od září kontinuálně klesá s tím, jak se v ČR zhoršuje epidemiologická situace a postupně se zavádí nová omezení, která mají zabránit šíření covid-19. V metru na základě sčítačů v jednotlivých vestibulech metra počet cestujících od prvního týdne v září po první týden v říjnu klesl o více než 15 %. Na začátku října pak metro využívalo o 43 % cestujících méně než ve stejném období minulého roku. Obdobná situace je i u autobusů. Vytíženost autobusových spojů minulý týden spadla v průměru o téměř 10 % ve srovnání s předchozím týdnem. Nejmarkantněji je pokles poptávky i obsazenosti vidět na večerních spojích. Například na lince 121 DPP první týden v září po 22:00 přepravil v průměru necelé 2 cestující na každém spoji, první týden v říjnu to bylo jenom 1,4 cestujícího, což znamená pokles obsazenosti o více než 25 %. Zatímco na začátku září na některých spojích v některých úsecích linky 121 cestovalo 0 až maximálně 11 cestujících, na začátku října to bylo 0 až maximálně 4 cestující. O 25 % spadla vytíženost večerních spojů i na lince 121 z průměrných 8,3 cestujícího na začátku září na 6,2 na začátku října. Obdobně nebo ještě hůře jsou na tom další linky.

Proto se Praha, ROPID a DPP rozhodli od soboty 17. 10. 2020 dočasně ukončit provoz na 35 vybraných autobusových linkách již ve 22:00, obdobně jako tomu bylo během mimořádných opatření letos na jaře. Jedná se o linky 110, 115, 117, 121, 124, 142, 143, 147, 153, 155, 158, 164, 169, 170, 175, 185, 196, 203, 204, 207, 208, 209, 224, 228, 240, 245 a 247. Jsou to buď linky doplňkového charakteru, které nejsou určeny pro základní obsluhu území, nebo linky, místo nichž lze po 22:00 využít jiné spoje. Na několika linkách dochází k dalším omezením:

102 – V úseku Šimůnkova – Kobylisy provoz ukončen ve 22:00.

108 – V úseku Poliklinika Petřiny – Dejvická provoz ukončen ve 22:00.

112 – Omezení celotýdenně cca o 50 % v období cca od 6:00 do 20:00.

150 – V úseku Kačerov – Želivského provoz ukončen ve 22:00.

152 – V úseku Českomoravská – Kobylisy provoz ukončen ve 22:00.

165, 202 – Od 22:00 změna intervalu na 60 minut.

176 – Od 22:00 změna intervalu na 40 minut.

Oproti jarním měsícům je nicméně počet linek s ukončeným provozem ve 22:00 nižší. Provoz všech ostatních autobusových linek, tramvají a metra zůstává nezměněn. Pokud dojde ke zpřísnění mimořádných opatření a přerušení výuky na všech stupních a typech škol, Praha, ROPID a DPP následně dočasně ukončí provoz autobusových školních linek.

Výše popsaná opatření jsou dočasná a platná po dobu vyhlášeného nouzového stavu resp. do doby, než budou restaurace, bary, kluby, divadla, kina a další místa pro volnočasovou zábavu opět plnohodnotně otevřena i po 20. hodině.

Zpoždění a polohy autobusů PID na mapách

Aktuální pozice všech autobusů Pražské integrované dopravy jako na dlani – to nabízí nová webová aplikace mapa.pid.cz. Na mapovém podkladu zde naleznete najednou i více než tisíc aktivních spojů městské i příměstské dopravy společně s informacemi o jejich trase, zpoždění, bezbariérovosti a dalších parametrech.

Informace o zpoždění autobusů jsou cestujícím k dispozici v aplikacích IDOS a PID Lítačka již od března 2020, kdy se s poskytováním těchto informací k soukromým dopravcům přidal i Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nová mapová aplikace je pak dalším krokem nejen ve zpřístupňování těchto informací cestujícím, ale i v samotném otevírání dat. Je totiž vystavěna nad zcela veřejnou webovou službou, kterou můžou svobodně využít všichni vývojáři i ve svých aplikacích.

Celý soubor a další informace najdete v přiloženém souboru.