Dotazník "Co rodiny v Petrovicích potřebují?"

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou dotazník, s jehož pomocí bychom rádi zjistili, jaké máte potřeby v oblasti rodinné politiky. Na základě Vašich odpovědí z vyplněných dotazníků budeme schopni lépe určovat priority rodinné politiky a tím přispět ke zlepšování kvality života v Petrovicích. 

Cílem Koncepce rodinné politiky je podpořit fungování zdravé rodiny napříč všemi generacemi propojením aktérů, kteří se na vytváření prorodinného života podílejí. 

Smyslem tohoto dotazníkového šetření je zpracování Koncepce rodinné politiky tak,  aby byly při její realizaci vynakládané finanční prostředky využívány efektivně v souladu s Vašimi potřebami, možnostmi MČ Praha-Petrovice a možnostmi spolupracujících subjektů. 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a zabere Vám přibližně deset minut.

Děkuji za Váš čas a za spolupráci 
JUDr. Olga Hromasová
Starostka MČ Praha – Petrovice
 

Odkaz na dotazník Co rodiny v Praze-Petrovicích potřebují?