Petrovické centrum služeb veřejné správy

Projekt "Petrovické centrum služeb veřejné správy", do kterého patří i rozšíření těchto webových stránek, byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

V Městské části Praha-Petrovice neexistovalo žádné informační centrum, které by občanům nebo jiným subjektům působícím na jejím území poskytovalo komplexní informace v oblasti veřejné správy a moderní informační služby. Rovněž nebylo umožněno občanům komunikovat s ÚMČ elektronickou formou a neexistoval bod s veřejně přístupným vysokorychlostním internetem. Vzhledem na rostoucí potřebu občanů MČ, jakožto i aktivitu MHMP v oblasti budování interaktivních webových stránek pro elektronickou komunikaci úřadu s občany, se MČ rozhodla vybudovat vlastní centrum služeb veřejné správy, které by zastřešovalo uspokojení všech těchto potřeb.

Základním smyslem projektu je zvýšení efektivity dostupnosti veřejné správy, zpřístupnění a zjednodušení poskytování informací směrem k občanům Městské části Praha-Petrovice a ostatní veřejnosti. Tohoto cíle se dosáhlo prostřednictvím zavedení elektronických služeb veřejné správy, zavedením moderních informačních a komunikačních služeb na internetových stránkách Městské části Praha-Petrovice a vytvořením technického a informačního zázemí pro občany přímo v prostorách Úřadu městské části Praha-Petrovice.

Projekt "Petrovické centrum služeb veřejné správy" byl schválen v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK), realizován v době od 6. 4. 2009 do 30. 9. 2010 a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) s celkovými náklady projektu ve výši 8 042 598 Kč.

NÁKLADY PROJEKTU: 8 042 598 Kč
REALIZACE PROJEKTU: 6. 4. 2009 – 30. 9. 2010