Žádost o poskytnutí informace - formulář

Datum přijetí žádosti: 
04.01.2018
Vyřizuje: 
Jana Kosinová, vedoucí odboru kanceláře starostky
Odpověď: 

Prostřednictvím formuláře nám můžete zaslat Vaši žádost o informaci. 

Na adresu podatelna@prahapetrovice.cz  zasílejte korespondenci pouze s kvalifikovaným podpisovým certifikátem. S touto je pak nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít elektronické adresy info@prahapetrovice.cz .