Informace k I. mimořádnému zasedání ZMČ ze dne 13.07.2017