Dotační řízení MČ Praha - Petrovice na rok 2018.

Městská část Praha - Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice č. 12/XIX/1/2017 ze dne 13.12.2017
dotační řizeni městské části Praha - Petrovice na rok 2018.

Pro dotační řízeni na rok 2018 jsou alokovány prostředky v celkové výši 350 000 Kč.

Žádost o dotaci je možné podávat, v souladu s Podmínkami  pro udělování dotací městské části Praha - Petrovice na:

  • Podpora pravidelné celoroční činnosti subjektů působících na území MČ Praha-Petrovice

podpora celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti sportu, kultury, sociálních a zájmových aktivit.

  • Podpora jednorázových akcí

- podpora konání sportovních, společenských, kulturních a zájmových akcí pro děti, mládež, dospělé a seniory MČ Praha - Petrovice;

- podpora společného využití volného času dětí a rodičů;

- podpora propagace MČ Praha - Petrovice;

- příspěvek na údržbu kulturních památek na území MČ Praha - Petrovice.

Vyhlašovatel dotačního řizení přijímá Žádosti o dotaci zpracované v souladu s Podmínkami pro udělení dotací MČ Praha - Petrovice nejpozději v úterý 6. března 2018.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Rada MČ Praha - Petrovice nejpozději do pátku 4. května 2018.

Typ: 
Poskytnutý