Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha - Petrovice