Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019

Městská část Praha-Petrovice vyhIašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice č. 12/II/2019 ze dne 6. 3. 2019

dotační řízení Městské části Praha-Petrovice na rok 2019

dle Programu pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice.

Pro dotační řízení na rok 2019 jsou alokovány prostředky v ceIkové výši 800 000 Kč.

Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá Žádosti o dotaci zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice od 8. dubna 2019 do 6. června 2019.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice. U poštovního podání rozhoduje datum doručení Žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději do 6. července 2019.

Typ: 
V řízení