Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha - Petrovice

Název (dodavatel)Popis
E-Spisspisová služba
VEMAprogram pro zpracování mezd
ASPIsbírka zákonů 
MYSISkatastr nemovitostí
GORDICdaně, poplatky, účetnictví
GORDIC-VYKinventarizace majetku
EMAevidence majetku
DESdomovní evidenční správa
SOMspráva obecního majetku
TRIADAevidence obyvatel