Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha - Petrovice

Název (dodavatel) Popis
E-Spis spisová služba
VEMA program pro zpracování mezd
ASPI sbírka zákonů 
MYSIS katastr nemovitostí
GORDIC daně, poplatky, účetnictví
GORDIC-VYK inventarizace majetku
EMA evidence majetku
DES domovní evidenční správa
SOM správa obecního majetku
TRIADA evidence obyvatel