Do kdy musím přihlásit svého psa na úřad?

Otázka: 
Dobrý den, do kdy musím přihlásit svého psa na úřad MČ? Děkuji za odpověď.
Odpověď/reakce: 
Dobrý den, Úřad městské části Praha – Petrovice připomíná držitelům psa/psů, na jejich ohlašovací povinnost. Držitel psa je povinen každou závažnou skutečnost, která může ovlivnit výši místního poplatku ze psa neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, nahlásit správci poplatku. V naší městské části konkrétně na odbor občanskosprávní. Jedná se zejména o přihlášení nového pejska, odhlášení, změna z plného poplatku na nižší poplatek či obráceně, změna majitele z manžela na manželku či opačně. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit a prokázat platným úředním dokladem své jméno nebo název organizace, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČ, informace o psovi, případně doložit doklady umožňující úlevu na poplatku. Více informací naleznete zde: http://www.prahapetrovice.cz/aktualita/2976-mistni-poplatek-ze-psu-2018. Děkujeme za Váš dotaz. Odbor občanskosprávní.