Věc Lavicky

Otázka: 
Dobry den, prosím o zvážení úpravy designových laviček u asfaltového hřiště, nyní v rekonstrukci. Na kovových lavičkách nikdo nesedí. Prosíme o obložení dřevem, nebo přidání dalších dřevěných laviček.
Odpověď/reakce: 
Dobrý den, v tomto prostoru se kromě standardního typu laviček, určených pro běžné sezení nachází dvě lavičky „speciální“, které byly na místo osazeny v rámci projektu workoutového a parkurového hřiště. Lavičky jsou určeny především pro uživatele tohoto hřiště a jsou uzpůsobeny pro sezení na opěradle s tím, že nohy sedících jsou opřeny o horizontální část laviček. Tento způsob sezení na lavičkách, oblíbený zvláště u mladší generace, vede u standardních laviček ke znečištění případně poškození jejich dřevěné horizontální části, proto zde byly navrženy také lavičky bez dřevěného obložení. V tuto chvíli probíhá na předmětné ploše realizace workoutového a parkurového hřiště. Po dokončení této akce budou prověřeny prostorové možnosti plochy s ohledem na odstupové vzdálenosti od sportovního hřiště a bude rozhodnuto o možnosti umístění nových laviček v této lokalitě. Pěkný den.