Registrujte se k odběru novinek z MČ Praha - Petrovice

Ein Zweck zu testen, ob Sie ein menschlicher Benutzer sind und um automatisierten Spam vorzubeugen.
podmínky užití
Přihlásit se k odběru RSS pro Aktuální informace

Zadáním emailu dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas úřadu MČ Praha - Petrovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (IČ: 00240150), k tomu, aby vaše osobní údaje zde uvedené dále zpracovávala v rozsahu nutném za účelem zasílání novinek a informačních emailů a to včetně marketingových informací.

Souhlas udělujete v rozsahu, který se podává z účelů zpracovávání vymezených výše. Úřadu MČ Praha - Petrovice tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.