Upozornění na případný finanční postih za odložení odpadu mimo nádoby

Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby a znečišťování stanoviště sběrných nábob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Objemný odpad lze odložit zdarma ve sběrných dvorech hl. m Prahy či do velkoobjemových kontejnerů umisťovaných v ulicích města.

Informace o systému nakládání s komunálním odpadem naleznete na http://portalzp.praha.eu/odpady