První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma

Nezisková společnost ELT Management Company - Eltma (https://www.eltma.cz/) provozuje kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem.

Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik - tj. místům zpětného odběru, ale i firmám s vlastním vozovým parkem - bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či případný nákup pneumatik. Množství odevzdaných pneumatik musí odpovídat množství obvyklému užívání automobilu. Zpětný odběr je určen pro koncové uživatele – spotřebitele.

Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru zajišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od konečných uživatelů:

  • bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
  • zcela zdarma
  • bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik

Hlavní město Praha v současné době umožňuje občanům na všech sběrných dvorech odevzdat jakékoli pneumatiky v jakémkoli množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje provozovatel sběrného dvora, v současné době se pohybují od 25 Kč - 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Málokdo ví, že povinností povinných osob, resp. prodejců pneumatik a pneuservisů, je zcela zdarma pneumatiky odebírat, a to bez ohledu na nakoupené množství, značku a velikost!!! Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.