Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

 • ve sběrných dvorech lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad i nebezpečný kromě směsného  
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (POZOR - stavební odpad pouze 1 m3 měsíčně na jednu domácnost!)
 • odpad nesmí být dovezen firemními vozidly
 • omezení jednorázového návozu - možný vjezd vozidel max.do 3,5 t 
 • vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
 • provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy:

      PO – PÁ  8.30 – 18.00 hod, v zimním čase do 17.00 hod

      SO           8.30 – 15.00 hod

 • sběrné dvory jsou ve státem uznané svátky uzavřeny

V současné době mají Pražané možnost využít nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora

 • odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou na e-mail: objednavkasvozu@psas.cz 
 • pro svoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a.s., službu pytlového svozu stavební suti.  Stavební suť bude ukládána do označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných společností Pražské služby,a.s.

Obě služby jsou zpoplatněny. Pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP tuto službu nabízí se slevou 50%.

Více informací lze obdržet na tomto telefonním čísle: 284 091 472 (7.00 – 14.00 hod.)

Seznam všech sběrných dvorů v Praze viz přiložený soubor.

 

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

Provozovatel: hlavní město Praha

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany,  tel: 739 682 180

Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy, tel: 733 164 810

Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves, tel: 731 122 905

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, tel: 731 122 891.

Ostatní  provozovatelé:

Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov, tel: 236 040 027

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel: 281 924 959

Před odevzdáním do sběrného dvora si telefonicky ověřte, zda vám daný tip odpadu přijmou.

 

Malé baterie od domácích spotřebičů a drobnou elektroniku  je možno v pracovní dny vhodit do speciální zelené nádoby v budově  Úřadu MČ Praha–Petrovice - knihovna.

Kontejnery charitativního projektu POTEX s.r.o. a KLOKTEX slouží k likvidaci nepotřebného textilu, spárované obuvi, kabelek, hraček, atd.

Do kontejneru nepatří věci poškozené, znečištěné, mokré nebo plesnivé. Vše se ukládá do igelitových tašek nebo pytlů.
stanoviště:

 • parkoviště ul. Morseova při ul. Bellova
 • ul. Novopetrovická při zastávce BUS Sídliště Petrovice
 • parkoviště ul. Edisonova zastávka MHD Newtonova
 • parkoviště ul. Jakobiho x ul. Frostova