Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s. r. o. v současné době zahájil realizaci projektu

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy"

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu).

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu.

V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6

Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu.

Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz

Dovolujeme si upozornit, že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!

zdroj informací: Odbor ochrany prostředí MHMP