Blokové čištění komunikací v MČ Praha – Petrovice

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o termínech komplexního úklidu na komunikacích v městské části Praha – Petrovice. Úklid bude prováděn vždy od 8:00 do 15:00 hodin. V těchto termínech bude na předmětných komunikacích zakázáno zastavení s tím, že dopravní značení bude na komunikace umístěno v časovém předstihu.

Dne 9. 4. 2018 a 24. 8. 2018 na komunikacích:

Frostova vč. parkoviště mezi Frostova a Jakobiho, Jakobiho vč. parkoviště, Kurčatovova, Edisonova (Bellova – Milánská), Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova).

Dne 10. 4. 2018 a 27. 8. 2018 na komunikacích:

(Novopetrovická – Ohmova), Rezlerova vč. parkoviště, Lessnerova + parkoviště, Ohmova (Galvaniho – Archimédova), Bellova, Dopplerova, Morseova (Milánská-Galileova), Galileova, Galvaniho, Janovská (Rezlerova – Hornoměcholupská).

Dne 12. 4. 2018 a 13. 4. 2018 na komunikacích:

Newtonova, Kelvinova, Celsiova, Faradayova, Voltova, Lebeděvova, Wattova (Archimedova – slepý konec), Ohmova (Edisonova – Galvaniho), Morseova (Bellova- Galileova), Galileova (Morseova - Edisonova), Dieselova, Turínská (Dieselova – na konec obytné části), Ampérova, Hertzova, Ramanova (Edisonova k čističce), obytná zóna za mostkem (při ulici Edisonova), Einsteinova, Grammova, ulice ke kostelu (Edisonova), parkoviště při Morseova - Bellova, parkoviště při Morseova – Voltova, parkoviště u zastávky (při ulici Edisonova).

Přehled uklízených komunikací, včetně mapových podkladů je v příloze.