Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v roce 2019

Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.

datum

 

zastávka

po - pá

so

 

19. 2. úterý

 

ul. Edisonova (parkoviště u Botiče)

1500 - 1520

800 - 820

 

22. 5. středa

 

ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School)

1530 - 1550

830 - 850

 

24. 8. sobota

 

křižovatka ul. Morseova - Voltova

1600 - 1620

900 - 920

 

14. 11. čtvrtek

 

křižovatka ul. Edisonova - Galileova

1630 - 1650

930 - 950

 

 

křižovatka ul. Morseova - Lessnerova

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 

křižovatka ul. Archimédova - Ohmova

1730 - 1750

1030 - 1050

 

 

křižovatka ul. Rezlerova - Voltova

1800 - 1820

1100 - 1120

 

 

ul. Kurčatovova před č.p 321 a 322

1830 - 1850

1130 - 1150

 

Kontaktní telefony na obsluhu svozových aut jsou: 601 389 243, 731 451 582