Už máte svou Blopopelnicĺ? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do Blopopelnice.

A 2. šance je tu!

Rostlinný odpad se změnív užitečný kompost.

Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.

 

odbor ochrany prostředí
Magĺstrát hl. m Prahy
bioodpad.praha.eu