Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.

Volební období: 
2014-2018

V městské části Praha – Petrovice byl realizován projekt pod názvem Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice (číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000134), který získal finanční podporu z evropských strukturálních fondů, konkrétně Operačního programu Praha pól růstu ČR. Projekt řešil rekonstrukci 4 bytů (adresa Morseova č.p. 252, 253 Praha-Petrovice) a jejich přeměnu na sociální byty (kategorie - dostupné byty) pro osoby v bytové nouzi z cílových skupin, které byly definovány podmínkami 17. výzvy Operačního program Praha pól růstu ČR. Jde o tyto kategorie občanů: osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou, senioři. Ostatní byty v domě nejsou určeny na sociální bydlení, tak vzniká možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Byty prošly kompletní rekonstrukcí a byly vybaveny, aby vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení (vestavěné skříně, kuchyňská linka vč. vestavěných spotřebičů, ap.). Městská část získala možnost na rekonstrukci bytů ve své správě a významnou finanční podporu z evropských strukturálních fondů.

 

Přílohy: 
Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.
Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.
Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.
Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.
Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.
Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.