Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha-Petrovice, Úřad městské části, Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.prahapetrovice.cz (dále jen webové stránky) a mobilní aplikace Praha-Petrovice (dostupné na Google play a iTunes, dále jen mobilní aplikace) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Městská část Praha-Petrovice, Úřad městské části, Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.prahapetrovice.cz a mobilní aplikaci Praha-Petrovice dostupnou na Google Play a Apple Store.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku tvoří níže uvedené.

Různé formáty souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Reader
DOC, XLS, PPT - dokumenty produktů společnosti Microsoft, volně ke stažení jsou jejich prohlížeče Word Viewer (DOC), Excel Viewer (XLS), PowerPoint Viewer (PPT)
ZIP, RAR - komprimovaný archiv souborů, k jeho otevření slouží například program 7zip

Výjimky

Na těchto stránkách je také používanou technologii JavaScript. Není-li JavaScript dostupný, lze využít alternaci v podobě textové verze (vypnout grafiku) stránek.

Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírané do nového okna prohlížeče. Není-li toto ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.

Použití wysiwyg editoru pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost není ovlivněna.

Na webových stránkách a mobilní aplikace se mohou nacházet odkazy na audiozáznamy a video záznamy, které neobsahují textovou stopu.  Jedná se především o:

  • Videa z akcí, které neobsahují titulky.
  • Audio/Video záznam ze zasedání zastupitelstva, ke kterému je však vždy textová alternativa zápisu ze zasedání.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Městská část Praha-Petrovice, Úřad městské části, Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči úřadu MČ Praha-Petrovice a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.prahapetrovice.cz/kontakty, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakt na správce webu a provozovatele

Tvůrce těchto stránek společnost drualas s.r.o., která webové stránky zároveň spravuje. V případě nesplnění požadavků na přístupnost v podobě technických záležitostí, můžete nám zanechat zprávu na níže uvedených kontaktech. Do zprávy vždy prosím uveďte o jakou závadu a požadavek se jedná, abychom mohli co nejlépe identifikovat problém a provést nápravu.

V případě obsahovém nesouladu, se prosím obraťte na provozovatele webových stránek:

Městská část Praha-Petrovice
Úřad městské části,
Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10

A to buď písemně, nebo emailem na info@prahapetrovice.cz

Datum spuštění systému:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vytvořeno dne 29.12.2017
Toto prohlášení bylo revidováno dne 7.11.2019

Prohlášení je vytvořeno dle metodických pokynů zveřejněných na webových stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich...

Prezentační vrstva webu byla vytvořena podle specifikace W3C XHTML 1.1 a vizuálně naformátovaná pomocí kaskádových stylů - CSS 3. Při tvorbě prezentační vrstvy bylo dbáno na uvedenou metodiku, validitu stránek a vzhled webu byl testován v běžně používaných prohlížečích.