Komise životního prostředí a povodňová RMČ

Komise je dále iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice pro oblast preventivního předcházení povodním, tvorby povodňových plánů a aktivně spolupracuje v případě povodňových aktivit.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice především v oblastech:

  1. odpadového hospodářství a rekultivace skládek,
  2. čistoty vodních toků,
  3. kvality ovzduší a hluku,
  4. ochrany přírody a krajiny,
  5. ochrany zvířat,
  6. údržby městské zeleně a
  7. tvorby a údržby hřišť pro děti a mládež.

Předsedkyně:

JUDr. Olga Hromasová


Členové komise:

Pavel Komanec

JUDr. André Němec

Bronislav Klinger

Ondřej Vojta