Komise životního prostředí a povodňová RMČ

Komise je dále iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice pro oblast preventivního předcházení povodním, tvorby povodňových plánů a aktivně spolupracuje v případě povodňových aktivit.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice především v oblastech:

  1. odpadového hospodářství a rekultivace skládek,
  2. čistoty vodních toků,
  3. kvality ovzduší a hluku,
  4. ochrany přírody a krajiny,
  5. ochrany zvířat,
  6. údržby městské zeleně a
  7. tvorby a údržby hřišť pro děti a mládež.

Jerguš Brozák (ČSSD)

předseda komise životního prostředí a povodňová RMČ


Martina Bucková (ČSSD)

členka komise


Renata Fliegerová (ANO 2011)

členka komise


Roman Král (bez PP)

člen komise


Ing. Václava Křečková (ODS)

členka komise


Jindřich Oktábec (ČSSD)

člen komise


Jan Vaněček (Sdružení občanů Petrovic)

člen komise


Josef Vaněček (Sdružení občanů Petrovic)

člen komise