Knihovna - Jak se stát registrovaným čtenářem v knihovně

Vyřizuje: Ivana Malá
Knihovna
tel. 267 900 946
e-mail: mala@prahapetrovice.cz

Registrace čtenáře staršího 15 let

  • žadatel se prokáže průkazem totožnosti (OP, povolení k trvalému pobytu)
  • zápisné čtenářů ve věku od 15 do 70 let činí 80 Kč
  • registrace je platná jedno registrační období, tj. jeden rok

Registrace čtenáře mladšího 15 let

  • k vystavení čtenářského průkazu je nutná přítomnost zákonného zástupce, který se při zápisu prokáže průkazem totožnosti a podepíše přihlášku
  • zápisné čtenářů do 15 let je zdarma

Čtenářský průkaz

  • registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem
  • čtenářský průkaz je nepřenosný
  • čtenářský průkaz platí pouze v knihovně MČ Praha - Petrovice
  • čtenář odpovídá za zneužití čtenářského průkazu, ztrátu je povinen ihned knihovně nahlásit
  • za vystavení duplikátu platí čtenář (i mladší 15 let) 10 Kč

Výpůjční doba je jeden měsíc. Při překročení se platí penále dle platného ceníku.

Knihovní řád je k nahlédnutí v knihovně.