Kancelář starostky - Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Jana Kosinová
Vedoucí odboru kanceláře starostky
e-mail: info@prahapetrovice.cz

Potřebujete:
K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:
 • komu je určena,
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
 

SAZEBNÍK  ÚHRAD  ZA  POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ

Platnost:   

01.09.2017

Zpracoval:

JUDr. André Němec

Vydává:

Rada MČ

Městská část Praha - Petrovice stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento

sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává písemně na formalizovaném formuláři, a to buď na podatelnu Úřadu městské části Praha - Petrovice, nebo emailem na adresu info@prahapetrovice.cz a nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha – Petrovice, Edisonova 429, 209 00  Praha 10. Formulář tvoří Přílohu č. 1 této směrnice.
 2. Formulář žádosti je k dispozici na recepci Úřadu městské části Praha – Petrovice nebo v elektronické podobě ne webu MČ Praha – Petrovice v záložce „Potřebuji vyřídit“.
 3. Pracovník podatelny předá písemně doručenou žádost příslušnému pracovníkovi úřadu k vyřízení, stejně se postupuje při podání žádostí emailem.
 4. Pracovníci Úřadu městské části Praha-Petrovice jsou ve své působnosti povinni vyřizovat žádosti fyzických i právnických osob (dále jen "žadatel") o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon").
 5. Informace bude předána žadateli až po uhrazení výše nákladů.

Čl. II

Náklady spojené s poskytnutím informace

Náklady spojené s poskytnutím informace jsou:

 • náklady na pořízení kopií,
 • náklady na opatření technických nosičů dat,
 • náklady na odeslání informací žadateli,
 • náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle platného sazebníku České pošty, s.p.,
 • náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Čl. III

Ostatní ustanovení

 1. Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tvoří přílohu č. 2 k této směrnici, která je její nedílnou součástí.
 2. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na recepci Úřadu městské části Praha - Petrovice, Edisonova 429, Praha 10, v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet Městské části Praha - Petrovice.

Úhrada za informace o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný od 1.9.2017

Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím  
   
úkonměrná jednotka
mzdové náklady  
vyhledání do jedné hodiny zdarma
rozsáhlé vyhledáváníprvní hodina100,00
rozsáhlé vyhledáváníza každou načatou hodinu250,00
v případě rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadjících na každého pracovníka
materiál  
kopie strany A4 - černobíláks3,00
oboustranná kopie A4 - černobíláks6,00
kopie strany A4 - barevnáks12,00
oboustranná kopie A4 - barevnáks26,00
kopie strany A3 - černobíláks8,00
oboustranná kopie A3 - černobíláks12,00
kopie strany A3 - barevnáks35,00
oboustranná kopie A3 - barevnáks50,00
výtisk z tiskárny A4 - černobílýks3,00
výtisk z tiskárny oboustranný A4 - černobílýks6,00
výtisk z tiskárny  A4 - barevnýks12,00
výtisk z tiskárny oboustranný A4 - barevnýks26,00
výtisk z tiskárny A3 - černobílýks8,00
výtisk z tiskárny oboustranný A3 - černobílýks12,00
výtisk z tiskárny  A3 - barevnýks35,00
výtisk z tiskárny oboustranný A3 - barevnýks50,00
technický nosič dat - CD-Rks10,00
technický nosič dat - DVDks15,00
flash diskksdle nákup. ceny
skenování jednostranný A4ks2,00
skenování oboustranný A4ks3,00
skenování jednostranný A3ks2,00
skenování oboustranná A3ks4,00
poštovné  
zásilka standartksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 50 gksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 100 gksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 500 gksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 1 kgksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 50 g s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 100 g s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 500 g s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 1 kg s dodejkouksdle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 2 kg s dodejkouksdle sazebníku ČP
+ Kč za dodejkuksdle sazebníku ČP
+ Kč za dodání do vlastních rukouksdle sazebníku ČP
+ Kč na dobírku s připočtením poukazačnéhoksdle sazebníku ČP
odeslání poštouksdle sazebníku ČP
elektronické odeslánízpráva30,00
balnépaušál ks30,00