Jak a kde oznámit veřejné shromáždění ve smyslu zákona č.84/1990Sb., o právu shromažďovacím v platném znění

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody a projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Informace o právní úpravě a další podrobnosti o oznamování shromáždění jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy zde (link is external)

Poznámka: Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím se nevztahuje na pořádání kulturních, společenských, sportovních, komerčních a jiných obdobných akcí.

Vyřizuje: MHMP

 • osobně u odboru živnostenského a občanskosprávního Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1, 2. patro, č. dv. 220, 222 nebo 223, případně v sekretariátu odboru;
 • osobně v hlavní podatelně na Mariánském náměstí 2 (Nová radnice) v Praze 1, přízemí, č. dveří 5, návštěvní doba: pondělí  8.00 - 17.00 hod., úterý   8.00 - 16.00 hod., středa   8.00 - 18.00 hod.,čtvrtek  8.00 - 16.00 hod., pátek    8.00 - 15.00 hod.;
 • osobně v hlavní podatelně v Jungmannově 29 (Škodův palác) v Praze 1, přízemí, přepážky č. 1 až 4 – návštěvní doba: pondělí - čtvrtek  8.00 - 18.00 hod., pátek   8.00 - 16.00 hod.
 • písemně na adrese:
  Magistrát hlavního města Prahy
  odbor živnostenský a občanskosprávní
  Jungmannova 29/35
  110 00  Praha 1
 • cestou datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) nebo elektronické podatelny (při dodržení podmínek pro podání dle správního řádu).