Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby a nevíte, co budete dělat a na koho se obrátit? Informace, na tomto místě by Vám měly pomoci zodpovědět některé Vaše dotazy.

a) Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Praze 10

Zprostředkování zaměstnání, rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti a agendu tzv. nepojistných dávek vyřizuje Úřad práce ČR.

Pro Prahu 10 je kontaktní pracoviště na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde

Řadu informací naleznete rovněž na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou soustředěny jak informace o Úřadu práce ČR, tak i informace o sociálních dávkách - odkaz zde .

b) Ubytovny a noclehárny

Nejedná se o sociální službu, ale o soukromá zařízení, která nabízejí levné ubytování hotelového typu. Jedná se tedy o placenou službu.

Seznam ubytovacích zařízení naleznete například na: http://www.ubytovny.net/

c) Oddělení sociální prevence

ÚMČ Praha 15 - http://www.praha15.cz/urad/telefonni-seznam/osp/ poskytuje pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám v nepříznivých sociálních situacích. Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky, neziskovými organizacemi. Vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti. Vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům soudem omezeným ve svéprávnosti. Poskytuje komplexní poradenskou činnosti.