Služby pro rodiny s dětmi

Rodičům, pečujícím o děti předškolního věku, poskytuje služby:

  • www.hostcz.org/
  • Adresa: Slevenské 6, 100 00 Praha 10
  • Telefon: +420 272 656 031

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi:


České centrum pro sanaci rodiny:

  • www.strep.cz
  • Adresa: Řehořova 10, 130 00 Praha 3
  • Telefon: +420 224 232 261

Jesle:


Středisko služeb pro děti a rodiče – Jesle Jakutská:


Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

  • poskytujeme komplexní nabídku služeb pro osoby s autismem a jejich rodiny.
  • www.nautis.cz
  • Adresa: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17
  • Telefon: 606 729 672