CZECH POINT - vytvoření datové schránky

Vyřizuje: Irena Fořtová
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: fortova@prahapetrovice.cz
 
Potřebujete:
 
Ke zřízení datové schránky

1) fyzická osoba

K vyřízení žádosti je třeba :

  • občanský průkaz
  • podepsaná žádost.

2) podnikající fyzická osoba

K vyřízení žádosti je třeba:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • doklad o tom, že jste podnikající fyzická osoba, (může Vám být poskytnut u v rámci agendy CZECH POINT)
  • podepsaná žádost

3) právnická osoba zřízena zákonem a nezapsána v obchodním rejstříku (např. občanská sdružení, církve)

Osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, předloží:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu se zakládací listinou o jejím zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
  • podepsanou žádost

Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena pro výše citované subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 

Zneplatnění přístupových údajů do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Zrušení pověřené osoby k přístupu do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Opětovné zpřístupnění DS – platný občanský průkaz nebo pas

Správní a místní poplatky: bez poplatku.