CZECH POINT - autorizované konverze dokumentů

Vyřizuje:
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz
 
Potřebujete:
Autorizovaná konverze na žádost
a) z listinné do elektronické podoby dokumentu – originál dokumentu
b) z elektronické do listinné podoby dokumentu – soubory uložené na mediu (CD, DVD).
Autorizovaná konverze se neprovádí u těchto dokumentů: občanské průkazy, cestovní doklady, průkaz o povolení k pobytu cizince; profesní, opravňující a jiné průkazy (lovecký lístek, rybářský lístek, řidičský průkaz); bankovní produkty a cenné papíry (vkladní knížka, šek, směnka); geometický plán, technická kresba, los, sázenka, dokument opatřený plastickým textem nebo otiskem plastického razítka apod. (vybrané příklady z § 24 odst. 5 písm. b) a e) zákona č. 300/2008 Sb.)
 
Správní poplatky:
30,- Kč za každou stranu.