CZECH POINT - autorizované konverze dokumentů

Vyřizuje: Irena Fořtová
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: fortova@prahapetrovice.cz
 
Potřebujete:
Autorizovaná konverze na žádost
a) z listinné do elektronické podoby dokumentu – originál dokumentu
b) z elektronické do listinné podoby dokumentu – soubory uložené na mediu (CD,DVD).
 
Správní poplatky:
30,- Kč za každou stranu.