Prohlášení k ochraně osobnosti

Fotografie zveřejněné na internetových stránkách www.prahapetrovice.cz byly pořízeny výhradně pro zpravodajské účely Městské části Praha-Petrovice. Pokud však máte za to, že některá ze zveřejněných fotografií porušuje Vaše oprávněné zájmy a Vy si nepřejete, aby fotografie, na které jste zobrazen(a), byla zveřejněna, neváhejte nás prosím kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese info@prahapetrovice.cz. Nezapomeňte poslat odkaz na konkrétní fotografii.

Děkujeme za pochopení

Stránky