Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha - Petrovice je zveřejněný na profilu zadavatele: 

Profil zadavatele - Městské části Praha - Petrovice


 

14.05.2019

VZMR Nové kapacity odstavných ploch - zpracování realizačního projektu

Vážená paní, vážený pane, Městská část Praha-Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsahu... (číst více)

15.03.2019

VZMR na dodávku služeb: Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k. ú. Petrovice

Vážená paní, vážený pane, Městská části Praha - Petrovice si Vás touto cestou dovoluje oslovit s... (číst více)

04.10.2019

VZMR na stavební práce: „Oplocení areálu MŠ“

Vážená paní, vážený pane, zadavatel Městská část Praha-Petrovice vás tímto vyzývá k podání nabídky a... (číst více)

30.09.2019

VZMR na služby: „Zimní údržba v k.ú. Petrovice“

Vážená paní, vážený pane, Městská část Praha-Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsahu... (číst více)

15.10.2018

VZMR na služby: „Zimní údržba v k.ú. Petrovice“

Vážený pane, vážená paní, Městská část Praha - Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsa... (číst více)

27.07.2018

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Domov pro seniory - zpracování realizačního projektu“

Vážená paní, vážený pane, Městská část Praha - Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsa... (číst více)

18.06.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Praha - Petrovice“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Praha - Petrovice“ Zadavatel... (číst více)

18.06.2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Poliklinika Petrovice – Úprava vstupních prostor“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Poliklinika Petrovice – Úprava vstupních prostor“... (číst více)

15.03.2018

VZMZ údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice

Vážená paní, vážený pane, Městská části Praha - Petrovice si Vás touto cestou dovoluje oslovit s... (číst více)