Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha - Petrovice je zveřejněný na profilu zadavatele: 

Profil zadavatele - Městské části Praha - Petrovice


 

VZMR na služby: Zimní údržba pěších a motoristických komunikací

21.10.2021

Městská část Praha-Petrovice poptává formou veřejné zakázky malého rozsahu služby spočívající v zimn... (číst více)

VZMR: „Interaktivní tabule pro ZŠ a MŠ“

31.05.2021

Zadavatel Městská část Praha-Petrovice Vás touto výzvou vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalif... (číst více)

VZMR na služby: „Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice“

19.03.2021

Vážená paní, vážený pane, zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky... (číst více)