Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha - Petrovice je zveřejněný na profilu zadavatele: 

Profil zadavatele - Městské části Praha - Petrovice


 

02.07.2020

VZMR na stavební práce: „Poliklinika Petrovice – Revitalizace společných prostor“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace... (číst více)

18.06.2020

VZMR na stavební práce: „Poliklinika Petrovice – nová VZT“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace... (číst více)

15.04.2020

VZMR na služby: "Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice"

Zadavatel Městská část Praha-Petrovice Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace n... (číst více)

03.04.2020

VZMR na služby: „Úklid budovy Polikliniky Petrovice“

Zadavatel Městská část Praha-Petrovice Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace n... (číst více)

31.12.2019

VZMR na stavební práce: „Oplocení areálu MŠ“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace... (číst více)