Dotace

Aktuální dotace

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace 2019

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha-Petrovice pro dotační řízení Městské části Praha-Petrovice na rok 2019 dle Programu pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice je... (číst více)

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019

Městská část Praha-Petrovice vyhIašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice č. 12/II/2019 ze dne 6. 3. 2019 dotační řízení Městské části Praha-Petrovice na rok 2019 dle Programu... (číst více)

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice

Na II. řádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice dne 6. 3. 2019 byl schválen "Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice".

 

Poskytnutá finanční podpora

Dotační řízení MČ Praha - Petrovice na rok 2018.

Městská část Praha - Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice č. 12/XIX/1/2017 ze dne 13.12.2017 dotační řizeni městské části Praha - Petrovice na rok 2018.... (číst více)