Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha-Petrovice především v oblastech:

  1. odpadového hospodářství a rekultivace skládek,
  2. čistoty vodních toků,
  3. kvality ovzduší a hluku,
  4. ochrany přírody a krajiny,
  5. ochrany zvířat,
  6. údržby městské zeleně a
  7. tvorby a údržby hřišť pro děti a mládež.

Předseda:

Bc. Ondřej Vojta


Členové komise:

Lukáš Gruber

Ing. Václava Křečková

Štěpánka Náhlovská

JUDr. André Němec