Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
http://www.csop-praha15.cz/


Taneční klub seniorů Petrovice
http://www.tanecni-krouzek.estranky.cz/clanky/o-nas/


Svaz důchodců ČR
http://www.sdcr.cz/


Senior fitnes

https://www.seniorfitnes.cz/


Registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=3A2A424CAA226B2C544CD62FABE3B262.node1?SUBSESSION_ID=1502708883713_1


Portál MPSV – informace k sociálním dávkám
http://portal.mpsv.cz/soc


Poradna při finanční tísni – platební neschopnost, pomoc při oddlužení
http://www.financnitisen.cz/


Důchody, nemocenská

Call centra:


Lůžková hospicová péče v Praze a okolí


Mobilní specializovaná paliativní péče v Praze 
Domácí hospic na území hlavního města Prahy (zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu v domácím prostředí klienta)


Česká advokátní komora


Asociace občanských poraden