V Praze - Petrovicích je okrsková služebna městské policie na adrese Edisonova 429b (budova DOV).

Úřední hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí od 15:00 do 18:00 hod. Mimo tyto úřední hodiny vykonávají strážníci MP pochůzkovou činnost po městské části Praha - Petrovice.

V případě, že strážníky potřebujete mimo úřední hodiny volejte na telefonní číslo 222 025 788, 222 025 789 nebo na linku 156.

E-mail: operacni.p15@mppraha.cz

 

Obvodní ředitelství
Praha 10, Hostivař, Hostivařská 552/3 

tel.: 222 02 5788
e-mail:operacni.p15@mppraha.cz                 

Bc. Petr SABOL
ředitel

tel.: 222 02 5783
e-mail:reditel.p15@mppraha.cz

Mgr. Lucie Musílková, LL.M.    
zástupkyně ředitele OŘ MP P-15  
       

tel.: 222 02 5784
e-mail: zastupce.p15@mppraha.cz       

Městská policie Praha: http://mppraha.cz.

Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek na území hlavního města Prahy. Přispívá k ochraně občanů a jejich majetku, kontroluje dodržování veřejných vyhlášek města, postihuje přestupky, dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce.