Mapový portál CLEERIO naleznete na adrese: https://maps.cleerio.cz/praha-petrovice

  • Podkladové mapy
  • Historické mapy
  • Katastrální mapy
  • Budovy dle katastru
  • Majetek hl. m Prahy
  • Územní plánování
  • Územně analytické podklady
  • Dopravní spojení
  • Záplavová území