Czech Point

Logo systému Czech POINT

O systému Czech POINT

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb, zejména:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak
  • založení a správa datové schránky.

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, kterým je i Úřad městské části Praha - Petrovice.

Kde můžete o výstupy požádat?

Na pracovišti Úřadu městské části Praha - Petrovice, Edisonova 429, 109 00 Praha 10.

Všechny výpisy lze získat na počkání; o výpisy z rejstříku trestů a z registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Pracoviště CZECH POINT není určeno k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, k němuž chce získat výstup.

Jaké služby poskytuje Czech POINT?

Přehled veškerých služeb, které jsou poskytovány, naleznete přímo na stránkách projektu Czech POINT