Komise povodňová a krizového řízení RMČ

Předsedkyně

JUDr. Olga Hromasová


Členové

Bronislav Klinger

PharmDr. Petr Slavíček

JUDr. Emil Maximilián Švorc

Bc. Ondřej Vojta