Organizační struktura

Starostka MČ

JUDr. Olga Hromasová (ODS)

funkcestarostka MČ
kompetenceoblast zastupování a reprezentace MČ navenek
oblast školství a sportu
oblast správy majetku MČ
oblast veřejné správy
telefon267 900 935 – sekretariát
267 900 933 - ústředna
e-mailhromasova@prahapetrovice.cz

Zástupce starostky MČ

JUDr. André Němec (Sdružení občanů Petrovic)

funkcezástupce starostky
kompetenceoblast veřejných soutěží
oblast životního prostředí, vč. péče o veřejná prostranství a pohřebnictví
oblast sociální a bytová
oblast kronika MČ
telefon267 900 931
e-mailnemec@prahapetrovice.cz

 


Odbor kanceláře starostky MČ (sekretariát, podatelna, informační centrum, knihovna)​

Jana Kosinová

vedoucí odboru
telefon          267 900 932
e-mail          kosinova@prahapetrovice.cz

Mgr. Romana Hrabáková

sekretariát 
telefon          267 900 935

e-mail          hrabakova@prahapetrovice.cz


Ing. Radka Vaculíková

podatelna, recepce, vydávání rybářských lístků a evidence hrobových míst
telefon          267 900 933
e-mail          vaculikova@prahapetrovice.cz

PhDr. Eva Šuhájková

knihovna, ověřování, Czech Point
telefon          267 900 946

e-mail          suhajkova@prahapetrovice.cz


Odbor finančně-majetkový

Ing. Aleš Sobotka
 
vedoucí odboru, správa majetku
telefon          267 900 938
e-mail          sobotka@prahapetrovice.cz

Ilona Vesecká

správa majetku
telefon          267 900 941
e-mail          vesecka@prahapetrovice.cz

Angelina Kunrtová

správa polikliniky
telefon          602 208 498                         
 

Ing. Vlasta Kottová

OSVČ - účetní hlavní činnosti MČ
telefon          267 900 930
e-mail          kottova@prahapetrovice.cz

Bc. Martin Kott

referent vedlejší činnosti MČ
telefon          267 900 945
e-mail          kott@prahapetrovice.cz

Odbor občanskosprávní

Kristýna Benešová

evidence obyvatel, Czech Point, MP ze psů, webmaster, vnější vztahy, členka přestupkové komise ÚMČ

telefon          267 900 942
e-mail          benesova@prahapetrovice.cz

JUDr. Ladislav Bakeš

člen komise RMČ, odd. veřejného pořádku                      
telefon          267 900 944
e-mail          benesova@prahapetrovice.cz