Organizační struktura

Starostka MČ

JUDr. Olga Hromasová (ODS)

funkcestarostka MČ
kompetencezastupování a reprezentace MČ navenek (včetně Petrovického zpravodaje, webových stránek a Infokanálu MČ), správa majetku MČ, veřejná správa, oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy, oblast krizového řízení
telefon267 900 935 – sekretariát
267 900 933 – ústředna
e-mailhromasova@prahapetrovice.cz

Místostarostka MČ

Iveta Hergottová (TOP 09)

funkcemístostarostka MČ, členka Rady MČ
kompetenceoblast financí (včetně rozpočtu MČ) a kultury
telefon267 900 931
e-mailhergottova@prahapetrovice.cz

 


Odbor kanceláře starostky MČ (sekretariát, podatelna, informační centrum, knihovna)​

Jana Kosinová

vedoucí odboru
telefon          267 900 932
e-mail          kosinova@prahapetrovice.cz

Mgr. Ilona Lacinová

sekretariát
telefon          267 900 935
e-mail          lacinova@prahapetrovice.cz

Jiřina Kochová

podatelna, evidence hrobových míst, rybářské lístky, legalizace a vidimace, CzechPOINT 
telefon          267 900 933
e-mail          kochova@prahapetrovice.cz

Ivana Malá 

knihovna, infocentrum, legalizace a vidimace, CzechPOINT
telefon          267 900 946

e-mail       mala@prahapetrovice.cz

 


Odbor finančně-majetkový

Ing. Aleš Sobotka
 
vedoucí odboru, správa majetku
telefon          267 900 938
e-mail          sobotka@prahapetrovice.cz

Ilona Vesecká

správa majetku
telefon          267 900 941
e-mail          vesecka@prahapetrovice.cz

Angelina Kunrtová

správa polikliniky
telefon          602 208 498                         
 

Ing. Vlasta Kottová

OSVČ - účetní hlavní činnosti MČ
telefon          267 900 930
e-mail          kottova@prahapetrovice.cz

Bc. Martin Kott

vedlejší hospodářská činnost, ICT
telefon          267 900 945
e-mail          kott@prahapetrovice.cz

Oddělení občanskosprávní

Eliška Vostřáková

evidence obyvatel, místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu, legalizace a vidimace, CzechPOINT

telefon          267 900 942
e-mail          vostrakova@prahapetrovice.cz

 


Oddělení veřejného pořádku

Mgr. Veronika Křížová

agenda přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku                  
telefon          267 900 947
e-mail         krizova@prahapetrovice.cz