Organizační struktura

Starostka MČ

JUDr. Olga Hromasová (STAN)

funkcestarostka MČ
kompetenceZastupování a reprezentace MČ navenek (včetně Petrovického zpravodaje, webových stránek a Infokanálu MČ), správa majetku MČ, oblast územního rozvoje, výstavby a dopravy, oblast krizového řízení, oblast bytová a sociální.
telefon267 900 935 – sekretariát
267 900 933 – ústředna
e-mailhromasova@prahapetrovice.cz

Místostarosta MČ

JUDr. Emil Maximilián Švorc (Sdružení občanů Petrovic s podporou ČSSD)

funkcemístostarosta MČ, člen Rady MČ
kompetenceOblast kultury, oblast veřejné správy, veřejné soutěže, dotace MČ, právní agenda MČ (sporová, nesporná), oblast krizového řízení, integrační politika.
telefon267 900 931
e-mailsvorc@prahapetrovice.cz

 


Odbor kanceláře starostky MČ (sekretariát, podatelna, informační centrum, knihovna)​

Jana Kosinová

vedoucí odboru
telefon          267 900 932
e-mail          kosinova@prahapetrovice.cz

Mgr. Ilona Lacinová

sekretariát
telefon          267 900 935
e-mail          lacinova@prahapetrovice.cz

Jiřina Kochová

podatelna, evidence hrobových míst, rybářské lístky, legalizace a vidimace, CzechPOINT 
telefon          267 900 933
e-mail          kochova@prahapetrovice.cz

Ivana Malá 

knihovna, infocentrum, legalizace a vidimace, CzechPOINT
telefon          267 900 946

e-mail       mala@prahapetrovice.cz


Odbor finančně-majetkový

Ing. Aleš Sobotka

vedoucí odboru, správa majetku
telefon          267 900 938
e-mail          sobotka@prahapetrovice.cz

Ilona Vesecká

správa majetku
telefon          267 900 941
e-mail          vesecka@prahapetrovice.cz

Angelina Kunrtová

správa polikliniky
telefon          602 208 498                         
e-mail          kunrtova@prahapetrovice.cz

Bc. Martin Kott, Lucie Mikšovská

hlavní činnost, ICT
telefon          267 900 930
e-mail          kott@prahapetrovice.cz

Iva Drazdíková

vedlejší hospodářská činnost
telefon          267 900 945
e-mail          drazdikova@prahapetrovice.cz

Oddělení občanskosprávní

Eliška Vostřáková

evidence obyvatel, místní poplatek ze psů, místní poplatek z pobytu, legalizace a vidimace, CzechPOINT

telefon          267 900 942
e-mail          vostrakova@prahapetrovice.cz

Oddělení veřejného pořádku

agenda přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku                  
telefon           
e-mail